พันธุ์มะละกอ

15 พันธ์มะละกอที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

 • มะละกอแขกดำศรีสะเกษ 
 • มะละกอแขกนวล
 •  มะละกอโซโล ( Sunrise Solo )
 • มะละกอฮอลแลนด์
 • มะละกอซันไรซ์
 •  มะละกอเรดเลดี้
 • มะละกอแขกดำนายปรุง
 •  มะละกอศรีสุภา
 •  มะละกอปากช่อง 1
 • มะละกอแขกดำลูกผสม เรด โนวา
 • มะละกอเรด แคริเบียน
 •  มะละกอพันธุ์ครั่ง
 •  มะละกอโกโก้
 •  มะละกอสีทอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s